Svatební hry

Stahování podvazku 

Nevěsta se posadí na viditelném místě v rámci restaurace a vyhrne si svatební sukni. Ženich musí jednou rukou nebo ústy (bez pomocí rukou) stáhnout podvazek z nevěstiny nohy. Nevěstin podvazek se pak využívá pro další svatební hry.

Střílení podvazku

Má dvě tradice. 1) je to pravý opak Házení svytební kytice, 2) všichni muži bez rozdílu věku, svobodní i zadaní, se postaví na jedno určené místo v rámci restaurace. Ženich buď hází nebo „střílí“ podvazek mezi muže. Ten muž, který podvazek chytí, má na rok zajištěnu mužnou sílu  :o)

Dražení podvazku 

Podvazek se může také dražit. Svatební koordinátor nebo svědek zahájí dražbu, vyhlašuje vyvolávací cenu a komentuje průběh. Ten z mužů, který nabídne největší částku, získává nevěstin podvazek. Vydražené peníze pak obdrží ženich s nevěstou. I zde platí, že vítěz má na rok zajištěnu mužnou sílu  :o)

Novinová hra

8 - 10 párů na parketě (nemusí být nutně partnery životními) - muž má složené noviny v kapse kalhot. Páry tančí a v okamžiku, kdy se hudba přeruší, žena musí vzít noviny mužovi z kapsy, rozložit je na podlaze, muž si na ně musí sednout a vzít ženu na klín. Pár, kterému se to podaří jako poslednímu, je vyloučený. Hra pokračuje stejným způsobem, až zůstane jen vítězný pár.
 

Královský kočár

Jedna z nejoblíbenějších svatebních her, která zaměstná jak ženicha s nevěstou, tak i svatební hosty. Hra, u níž je vyžadována jistá dávka koncentrace, může být pro některé „připité” aktéry náročnější, ale o to zábavnější pro ostatní pozorovazele. Kdo nesplní úkol, musí se napít. Čeho? To už je na Vašem rozhodnutí.

Příprava hry

Vyberte dobrovolníky, kteří se budou účastnit této hry. Novomanželé to mají povinné. Bez nich by tato hra neměla smysl. Rozestavte v prostoru židle tak, aby tvořily pomyslný koňský povoz. Všichni dobrovolníci se na židli posadí a dostanou prázdnou skleničku. Celkem je potřeba 9 aktérů včetně nevěsty a ženicha, 1 čtenář a několik lidí dohlížející na to, zda všichni plní včas své úkoly. Pokud někdo nevstane ze židle, když se v povídce objeví jeho role, doplní se mu sklenička a musí ji neprodleně vypít. Věřte nebo ne, za chvíli bude některým účastníkům pořádně horko a okolí se bude náramně bavit.
Sestavení koňského povozu
Vpředu na židlích sedí levý a pravý kůň
- vstává se na levý kůň, pravý kůň, koně
Za nimi sedí kočí

V rozích pomyslného kočáru jsou 4 kola
- levé a pravé přední a levé a pravé zadní kolo, vstávají též na slovo kočár.

Uprostřed kočáru sedí král s královnou
- oba vstávají také na slova královský a zámek

Povídka královský kočár

Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“ Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku.

Novomanželský kvíz se zvedáním bot nad hlavu

Ženich a nevěsta sedí k sobě zády, každý má v ruce jednu botu svou a jednu toho druhého (nevěstina bota je odpověď - nevěsta, a ženichova - ženich ) a organizátor klade otázky. Novomanželé zvedají vždy botu toho, kdo je odpověď na otázku, ale nevidí, co ukazuje ten druhý.

Není cílem mít vítěze, ale organizátor může počítat stejné odpovědi a případně novomanžele odměnit nějakým dárkem. Cílem není výhra, ale pobavení hostů i novomanželů.

Poznávání nevěsty podle kotníku

Organizátor zábavy vyhlásí soutěž a požádá o novomanžele o vystoupení z davu. Manželovi se zaváží oči a z hostů se vyberou dobrovolníci. Na libovolný počet židlí se potom usadí nevěsta a vybraní dobrovolníci, kteří nastaví stejnou nohu, a ženich je k židlím přiveden. Jednotlivým účastnicím i případným účastníkům osahá kotník a má za úkol najít svoji manželku. Výbuchy smíchu vyvolají nečekaně chlupaté nohy nasazených mužů.

Poznávání ženicha podle hýždí

Organizátor zábavy vyhlásí soutěž a požádá o novomanžele o vystoupení z davu. Manželce se zaváží oči a z hostů se vyberou dobrovolníci. Ženich a vybraní dobrovolníci se postaví zády k publiku do řady vedle sebe, nastaví svá pozadí, a nevěsta je k nastoupené řadě přivedena. Jednotlivým účastníkům i případným účastnicím osahá pozadí a má za úkol najít svého manžela. Je vhodné vybrat rozdílné tvary pozadí, pohlaví, věk a ošacení, aby to neměla nevěsta tolik obtížné.

Tanec pod laťkou

Dva organizátoři drží mezi sebou např. násadu na koště a dobrovolníci ze svatebčanů včetně novomanželů si stoupnou do fronty za sebou a na puštěnou muziku podtancovávají tyč. Výška laťky se po odtančení všech zúčastněných sníží a kdo při překonávání laťky upadne, vypadává ze hry. Vítězem je ten, kdo zůstane jako poslední.

Protahování vajíčka mezi nohavicemi

nevěsta protáhne čerstvé vejce ženichovi z jedné nohavice do druhé.

Smeták

soutěžící tančí v kruhu. Doprostřed si stoupne organizátor a do ruky si vezme smeták. V okamžiku, kdy ho pustí, vykřikne něčí jméno. Dotyčný musí smeták chytit, jinak dá fant. Fantem je třeba to, že vypije panáka.

Bramborový tanec

páry tančí s bramborou (mincí, balonkem, vejcem,..), kterou mají mezi čely. Vítězem je pár, kterému předmět nespadne co nejdéle.

Kdo jsme?

novomanželé se posadí vedle sebe a za ně si stoupne organizátor, který má v ruce různé cedulky, které ukazuje svatebčanům. Na cedulce je vždy nějaké slovo, které charakterizuje určitou skupinu lidí, např. "plešatí", "matky", "studenti", "manželé Pospíšilovi", "velikost poprsí D", "řidiči",...Svatební hosté, kteří patří do určité skupiny, se postaví před novomanžele. Ti poté hádají, které slovo organizátor ukazuje.

Toulavý klobouk

Organizátor položí jednomu z tančících mužů na hlavu klobouk. Ten se ho snaží zbavit tak, že jej během tance předává na hlavu jinému muži v tanečním páru a ten zase jinému muži. Jakmile hudba přestane hrát, ten, u terého klobouk zůstane, vypadává ze hry.

Sundávání podvazku

ženichovi se zaváží ruce a musí nevěstě sundat z nohy podvazek (většinou zubama:)). Získaný podvazek poté hodí mezi přítomné mládence. Kdo ho chytne, do roka se ožení.

Židličky

svatebčané tančí okolo židlí poskládaných do kruhu (o 1 židli méně než je počet svatebčanů). Poté, co organizátor zastaví hudbu, musí si každý ze svatebčanů obsadit 1 židli. Na koho židle nezbyde, vypadne. Do dalšího kola se ubere další židle.

Dvanáctá kartička

dvanáct hostů dostane kartičku s úkolem, který musí splnit a trestem, pokud ho nesplní. Úkoly mohou být např. oběhnout sál, vypít panáka, tancovat se všemi dámami na svatbě,...Jako trest je možno zvolit úklid u novomanželů, pozvání na večeři,..Prohrává ten, kdo úkol splní nejpomaleji nebo ho nesplní. Dvanáctá kartička je prázdná a soutěžící nemusí plnit žádný úkol.

Hádání surovin, koření

novomaželé mají zavázané oči a poznávají podle čichu různé potraviny (koření, ovoce, ..) Lze obměnit i na variantu, že mají zavázané oči a poznávají předměty z domácnosti (nádobí, čistící prostředky, mírně ohřátý párek...:)).

Čí je to střevíc?

všechny dámy si sundají 1 botu a dají ji doprosřed parketu..každý z pánů si jednu botu vezme a hledá jeho majitelku..zajímavé, pokud jsou stejné střevíce nebo mají dámy dlouhé šaty, kde není vidět druhá bota.

Puzzle

každý z hostů dostane pod talíř jednu očíslovanou kostičku z puzzle...Poté organizátor hlásí čísla a daný svatebčan skládá puzzle dle obrázku. Z puzzlí pak může vzniknout třeba fotka novomanželů na výletě a podobně.

Pytel

U této hry je potřeba trochu přípravy. Musí se nakoupit několik pevnějších pytlů a sehnat několik zajímavostí, jako například staré oblečení, paruky, bryndáky, čepice, atd., tak, aby na každého hosta byla alespoň jedna věc. Potom se tyto věci rovnoměrně rozdělí do pytlů a všichni se shromáždí na parketu. Jakmile se spustí hudba, tak pytle musí mezi přítomnými kolovat. Mohou se házet, posílat po zemi, apod. Když však hudba přestane hrát, musí ten, kdo má pytel v ruce, zalovit a vytáhnout si nějakou věc. Samozřejmě se nesmí dívat a nesmí se v pytli přehrabovat. To co si vytáhl, na sebe musí obléknout.

Svatební hokej

Pánové si uvážou kolem pasu šňůrku, tak že na konci šňůrky bude přivázána lžička. Lžička musí viset asi mezi koleny a kotníky. Každý pan dostane na "čáru" míček z papíru – průměr míčku asi 10 cm. Na pokyn "Start" každý pán musí svým tělem rozhýbat šňůrku s lžičkou a trefit se do míčku směrem dopředu. Dráha do cíle by měla být asi 6 – 10 m …a na konci židlička. Který pán dostane první míček mezi nohy židličky – vyhrává….Rukama se nesmí pomáhat.

Vypouštění lampionu štěstí

každá dvojice svatebčanů dostane lampion, na který napíše přání. O půlnoci se lampionu hromadně vypustí. Krásné i na fotkách.

Kdo se v lednu narodil

hosté sedí u stolu a organizátor zazpívá: kdo se v lednu narodil, povstaň (kdo je štastně ženatý,..). Každý, kdo je narozený v lednu povstane a se zbytkem lidí patřících do "lednové" skupiny si přiťukne.

Kolíčky

Nevěsta se zavázanýma očima musí najít tři kolíčky, které jsou přichyceny na různá místa ženichova oblečení, jako jsou např. tkaničky od bot, límeček apod. Zapojit se mohou také další svatební hosté.

Most

dámy v sukni mají zavázané oči a musí přejít po dvojici židlí, které jsou rozmístěny asi 1,5 metru po sobě (jako by šly po mostu).Jakmile most přejde, rozvážou se jí oči a mezi židle si rychle lehne muž, který pak hádá barvu jejích kalhotek. Pro ženy je to šok, hosté se baví. Ale bez obav, muž si lehá až poté, co je most přejitý.:)